SPOR ÖZEL YETENEK KURSLARI

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2015 yılının Mayıs ayında, Spor, Polis Meslek Yüksel Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,  Polis Okulu ve Askeri Liselere ücretsiz hazırlık kursu açtı. Bu kurslara katılan çok sayıda öğrenci, Türkiye’nin en önemli lise ve üniversitelerinin sınavlarını kazanmayı başardı.

Öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi ’nin Seka 50. Yıl Spor Salonu’nda kurs merkezi olarak belirlendi. Öğrenciler, sınav tarihinden bu merkezde BESYO mezunu ve alanında uzman antrenörler tarafından eğitime alınıyor.

EN İYİ DERECELERLE KAZANIYORLAR

Kurslardan 2015 yılı içinde 50 öğrenci yararlandı. Bunlardan yedisi Spor Lisesi sınavlarında Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni kazandı. Bir öğrenci ise Ankara Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na girdi.

2016 yılında da devam eden Özel Yetenek Hazırlık Kursu yüzlerce kişiye hizmet verdi. 2016 yılında elliye yakın öğreci Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu, Özel Yetenek Hazırlık Kursu'nda hazırlanarak kazandı

NİYE BAŞARIYORLAR?

Büyükşehir Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir özelliklerini kurs merkezi olan 50. Yıl Spor Salonu’nda oluşturdu. Söz konusu parkurların birebir orandaki ölçüleri fotosel eşliğinde derecelendirildi. Öğrencilere kurslarda, sınavlarda karşılaşacakları etaplar çalıştırılıyor. Bunlar arasında diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yer alıyor.

 

BESYO

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına (spor akademilerine) nasıl başvuru yapacağınıza ve bu bölümü kazanmak için ne gibi aşamalardan geçeceğinize dair bilgilendirme yapmanın doğru olacağına inanıyoruz.

Spor Akademileri;

  • Beden Eğitimi Öğretmenliği
  • Spor Yöneticiliği
  • Antrenörlük
  • Rekreasyon

 olmak üzere birbirinden farklı uzmanlıklara götürecek 4 bölümden oluşmaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği; hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle beceri kazandıracağı konusunda eğitim vermektedir.

Eğitimini başarıyla tamamlamış bireyler Milli Eğitim Bakanlığı’na ait tüm okullarda (kamu ve özel) öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca uzmanlık aldığı bir branşta 2.derece antrenörlük belgesi alabilir ve bu branşta antrenörlük yapabilir. (GSGM’nin açtığı antrenörlük kurslarından ikinci derece antrenörlük belgesi alınabilmesi için 5 yıl kendisinden üst bir antrenörün yanında yardımcı olarak çalışılması gerekmektedir).

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyde, bilimsel temellere dayalı bilgilerle ve evrensel bir program içeriği ile yetiştirilmektedir.

Bu bölümden mezun bireyler, sporla alakalı tüm tesislerde ve spor kulüplerinde yöneticilik ve ayrıca yine uzman olduğu bir branşta antrenörlük yapabilirler.

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı; seçilen spor dalında uzman, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip yönlendirebilecek, liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık ve yaratıcı kişiler yetiştirmektir.

Antrenörlük, uzman antrenörler yetiştirilen bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan bireyler bir branşta 3.derece antrenörlük belgesi ve bunun yanında yan dal olarak seçtiği ikinci bir branşta 2.derece antrenörlük belgesi alabilirler. Geleceğin sporcularını yetiştirecek insanlar bu bölümden mezun olmaktadır.

Rekreasyon

Rekreasyon genel tanımıyla insanın beden ve zihnini dinlendirmesi ya da boş zamanını değerlendirmesi olarak kullanılmaktadır.

Rekreasyon Bölümü öğrencileri, rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür ve alan bilgisine sahiptir. Öğrenciler, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklerle bu bölümden mezun olmaktadır.

Mezun olan öğrenciler Turizm alanında; Su Sporları Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Sosyo-kültürel Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.), Çocuk Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Yerel yönetimlerde (belediyeler), Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Rekreasyon sadece sporu değil, kültür ve sanat gibi aktivitelerin hepsini içerisinde barındıran bir bölümdür. Bu bağlamda halka açık tüm spor tesisleri, tiyatrolar, sinemalar vb. rekreatif alanlardır. Buraya gelen kişileri günün stres ve yorgunluğundan uzaklaştırmak için yapılan tüm aktiviteler rekreasyon bölümünü ilgilendirmektedir

Ücretsiz Özel Yetenek Kursu Başvuru Formu